Healthypharm B.V. verwerkt uw (persoonlijke) gegevens uiterst zorgvuldig. Alle door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Healthypharm B.V. opgeslagen en gebruikt voor haar bedrijfsuitvoering. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ten bate van ‘gebruikers herkenning’, ‘persoonlijke aanbiedingen’ e.d. gebruikt Healthypharm B.V. de technische gegevens van uw computer en/of uw IP-adres. Healthypharm B.V. maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies maken het mogelijk om computers te herkennen. Met alleen cookies is het niet mogelijk om personen te herkennen of te identificeren. U kunt uw browser zodanig instellen dat u het gebruik van cookies niet toestaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Ons privacy beleid is van toepassing op www.healthypharm.nl. Websites die buiten www.healthypharm.nl vallen (externe websites, links/verwijzingen naar andere websites) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Healthypharm B.V. Raadpleeg altijd de privacy verklaring van de externe website, alvorens persoonsgegevens in te vullen. Healthypharm B.V. is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van externe websites. Op die plekken waar het mogelijk is om in het openbaar vragen te stellen en/of reacties te plaatsen, dient u extra zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Blijf er altijd van bewust dat uw gegevens op die openbare plekken beschikbaar (kunnen) zijn voor andere gebruikers.

U kunt Healthypharm B.V. schriftelijk opdracht geven uw gegevens uit de database te verwijderen. Healthypharm B.V. heeft het recht om het privacy beleid, zonder opgaaf van redenen, aan te passen. Hiervan ontvangt u geen persoonlijk bericht. Wanneer u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot uw privacy, dan kunt u een e-mail sturen naar info[a]healthypharm.nl of contact opnemen met: Healthypharm B.V. o.v.v. Privacy beleid Postbus 289 4870 AG Etten-Leur wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthypharm B.V., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. ® 2018, Healthypharm B.V. Alle rechten voorbehouden.